Kerhon historia

Club Finlandia de Tenerifen – Tenerifen Suomi-kerhon historia

 Suomalaisia on tilapäisesti oleskellut Teneriffalla tiettävästi jo noin sata vuotta sitten. Laivaliikenteen nopean lisääntymisen ja maamme itsenäistymisen jälkeen merenkulkijoiden tarve saada apua kasvoi, ja jo vuodesta 1927 alkaen Santa Cruzissa on toiminut Suomen konsuli.

Joitakin suomalaisia muutti 1940-luvulla asumaan Teneriffalle ja myös satunnaisia matkailijoitakin alkoi olla. Ensimmäinen suomalainen turistiryhmä tuli tammikuussa 1952 Barcelonasta Kristoffer Öhqvistin johdolla. Ensimmäiset suomalaiset lennot alkoivat 1950-luvulla. 

Turistien määrän lisääntyessä ilmaantui yhä enemmän sellaisia suomalaisia, jotka halusivat viettää talveaan sääolosuhteiltaan suotuisalla saarella. Samalla lisääntyi saarelle kokonaan muuttaneiden suomalaisten määrä. Vieras kieli- ja kulttuuriympäristö, sekä monet yhteiset vieraassa maassa asumiseen liittyvät asiat lisäsivät kiinnostusta yhteistoimintaan. 

Ensimmäinen yritys saada aikaan suomalaisten järjestäytynyttä yhdistystoimintaa oli 1960-luvun lopulla, mutta toiminta sammui miltei alkuunsa. Rovasti Toivo Immosen johdolla oli perustettu vuonna 1970 Teneriffan Suomi-seura, Finlandia Club de Tenerife. Seuran toiminta painottui kirkolliseen työhön, ja oli miltei kokonaan puheenjohtajana toimineen Immosen aktiivisuuden varassa. Immonen kuitenkin sairastui ennen kuin yhdistys ehdittiin rekisteröidä. Johtokunta päätti vuonna 1975 lopettaa seuran. Yhteisen toiminnan tarve oli silti olemassa.  Olavi J. Asikainen pani toimeksi ja kutsui kokouksen koolle. Bel Airin kokoussaliin saapui 17 suomalaista, jotka päättivät pitää varsinaisen perustavan kokouksen tammikuussa 1978. Tuolloin hyväksyttiin säännöt ja ensimmäiset toimihenkilöt. Puheenjohtajaksi valittiin Olavi J. Asikainen.

Tänä päivänä Tenerifen Suomi-kerho on toinen Kanarian saarilla toimivista suomalaiskerhoista. Gran Canarian kerho on hieman vanhempi, mutta on nykyisin jäsenmäärältään Teneriffan kerhoa pienempi. Kaikkiaan Espanjassa on kymmenkunta suomalaiskerhoa, joista Teneriffan Suomi-kerho on jäsenmäärältään ilmeisesti suurin. Jäseniä on nyt yli 700. Tenerifen Suomi-kerhon toiminta-alueena on Teneriffan saari. Kerhon toiminnan alkuvaiheessa toiminta jakaantui etelän, Santa Cruzin ja Puerto de la Cruzin alueisiin. Tänä päivänä erillistä piirijakoa ei ole. Toiminta keskittyy Puerto de la Cruziin ja sitä ympäröivään Orotavan laaksoon. Omia toimintoja on myös saaren eteläpäässä. Teneriffalla talvehtivien suomalaisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta heitä lienee noin pari tuhatta. Eniten Puerton seudulla on saksalaisia, mutta seuraavaksi suurin kansallisuus lienee suomalaiset. Meitä on yhtä paljon kuin muita pohjoismaalaisia yhteensä. Tenerifen Suomi-kerho on toiminut nyt jo 40 vuotta. Pikkuhiljaa toiminta on monipuolistunut, ja tänä päivänä kerho palvelee jäsenkuntaansa todella monipuolisesti. Toiminnoista saatte tarkempaa tietoa toisaalta näiltä nettisivuilta ja kerhon toimistosta.      

Toimiston puh:

+34 922 383 050

Toimiston osoite:

Calle Iriarte 43, Puerto de la Cruz

Sähköposti:

[email protected]

© 2019 Cupcake Labs Oy Ltd.

Ei vielä käytössä.

Kehitämme sivuston tätä osaa, eikä se ole vielä käytössä. Palaa pian tarkistamaan tilanne!